Konfirmation 2025

I Helsingør kommune bliver man konfirmeret i 8. klasse og begynder konfirmationsforberedelse i august eller september (det får man først oplyst efter indskrivning)

I Vestervang er der i 2025 konfirmationer på disse dage:

  • Lørdag d. 17. maj kl. 10.00 og kl. 12.00 ved sognepræst Andreas la Cour
  • Lørdag d. 24. maj kl. 10.00 og kl. 12.00 ved sognepræst Troels Bak Stensgaard

Man indskriver sig ved at udfylde en formular som kan hentes herunder eller afhentes i kirkekontorets åbningstid. Formularen kan afleveres i kirkens postkasse Gurrevej 66.

Formular til indskrivning til konfirmation 2025

Man kan også indskrive ved at sende formularen pr. brev, eller scannet via en mail, som skal sendes som »sikker post« ved hjælp af dette link på kirkens hjemmeside: www.vestervangkirke.dk/kontakt/kirkekontoret.

 

Bemærk:

Man bør aldrig sende personfølsomme oplysninger via en normal, ikke-krypteret mail.

På formularen står tydeligt hvad der skal oplyses, herunder konfirmandens navn, cpr, skole og adresse, samt kontaktoplysninger på forældre. Ved delt forældremyndighed skal begge forældre give deres samtykke ved underskrift.

Man kan først blive indskrevet fra uge 2 ved enten personligt at møde på kirkekontoret eller ved at fremsende indskrivelsesformularen med post eller sikker mail.

Alle indskrivelsesformularer, som kirkekontoret har modtaget skriftligt før uge 2, vil først blive behandlet mandag den 8. januar efter kontorets åbningstid og i tilfældig rækkefølge. Derefter behandles alle indskrivelser (og dermed ønsker om bestemte konfirmationsdage) i den rækkefølge, hvor de modtages.

Hvis man ikke har fået en bekræftelse på sin tilmelding efter 14 dage, bør man rette henvendelse til kirkekontoret.

Forberedelsen til konfirmationen finder efter aftale med Helsingør Skole sted i Vestervang Kirke torsdage kl. 8.00 til 9.30  og begynder efter sommerferien 2024, hvilket man får skriftligt besked om før sommerferien.

Hvis man går på en skole, hvor man ikke har/kan få fri til at følge konfirmationsforberedelsen i Vestervang Kirke torsdag morgen, skal man snarest forhøre sig om mulighederne for konfirmationsforberedelse på sin egen skole. Derefter bør man altid kontakte den ønskede konfirmationspræst i Vestervang kirke, så vi  ved, hvem som står for konfirmationsforberedelsen, og kan hjælpe til med at finde alternativer.

 

Hvad hvis jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg skal konfirmeres?

Det er vores erfaring, konfirmationen ofte fravælges på grund af misforståelser eller forkerte opfattelser af, hvad det vil sige at tro på Gud og hvad kristendommen og konfirmationen er. Derfor er du velkommen til at kontakt en af præsterne i forvejen ved ethvert spørgsmål man måtte have om det at blive konfirmeret.

Du kan også uden at tale med en præst først vælge at skrive dig op til konfirmationsforberedelsen og deltage i den, selv om du er i tvivl, hvor vidt du skal konfirmeres.  På den måde kan du i hvert fald opleve et undervisningsforløb, som mange senere ser tilbage på som noget specielt i deres skoletid. 

I løbet af konfirmationsforberedelsen bliver du mere fortrolig med kirkens liv og lære. Du får forhåbentlig en bedre forståelse af, hvad det vil sige at tro på Gud

Det er også en god lejlighed til selv at forholde sig til livets store spørgsmål og til de kristne værdier og holdninger.

;

 

 

 
senest redigeret: onsdag 29-nov-23 11:10:18